Denge Koordinasyon

Denge KoordinasyonYeteneklerin Önemi Kısaca Şöyle Sıralanabilir

  - Denge KoordinasyonYeteneklerin sportif tekniğin öğretilmesi süresinde,hareketlerin yeteneğinde,temposunda,kalitesinin devamlılığında etkili ve önemlidir.

   -Öğrenme basamaklarında ve antrenman bölümlerinde kompleks harekelerin şekillendirilmesini kolaylaştırır.

   -Koordinatif yetenekler kondisyonel yeteneklerden büyük oranda yararlanırlar ve sağlam olarak yapılanırlar.

   -Değişik ve farklı koşullardaki hareketlere çok hızlı uyum sağlarlar.

   -Sportif hekimliği açısından bakıldığında,ekonomik ve yumuşak bir hareket akıcılığı,yüksek ölçüde bir koordinasyon yeteneği durumu ve çok az bir kuvvet veya enerji gereksinimi görünümündedir.Bu bakımdan yorgunluklar ve sakatlıklar önlenebilir.

    Spor bilimleri literatüründe koordinatif yetenekler sayısı 2 ile 8 arasında değişmektedir.Meriel,Schabel(1997)ve Thies(1980) bu çok sayıdaki korrdinatif yetiler genelde üç temel yeteneğe ayrılmıştır.

   1)Motorsal öğrenme yeteneği

   2)Motorsal yönlendirme yeteneği

   3)Motorsal uyum ve değiştirme yeteneği

    Motorsal öğrenme yeteneği sıralama da diğer bir koordinatif yeteneklerin üzerindedir.Motorsal öğrenme olmadan,öğrenmenin depolanması ve eylemin gereğince ölçülü olmasında motorsal etki yeteneği ve uyumu,ve yer değiştirme yeteneğinin olması anlamsız kalır.

 

Yetenekler  Şöyle Sınıflandırmıştır

    YÖN BULMA YETENEĞİ:Çok yönlü pozisyonlara ve hareketlerin göre sporun yönlendirebilme ve çok yönlü hareket etme koşullarını algılayabilme yeteneğidir.

    FARKLILAŞTIRMA YETENEĞİ:Sporcuların kendilerine gelen uyarıların en önemlisini ve gereklisini seçmesi,değerlendirmesi ve amaca uygun düzeyde yerine getirmesidir.

    DENGE YETENEĞİ:Sporcunun dengesini koruması veya değişen pozisyon ve koşullarda en çabuk şekilde tekrar denge durumuna gelebilmesidir.

    RİTM YETENEĞİ:Hareketin akış esnasında önceden belirlenen ritme uyma veya harekete uygun ritme geliştirme yeteneğidir.

    REAKSİYON YETENEĞİ:Amaca uygun hareketi gerçekleştirebilmek için,var olan yada gelen uyarılan algılayabilme veya gerekli cevabı(hareketi)verebilmedir.

Göre Koordinatif Yetenekler

    Denge yeteneği

    Ritm yeteneği

    Bütünleştirme yeteneği

    Reaksiyon yeteneği

    Yön bulma yeteneği

    Ayrıştırma yeteneği,olarak adlandırılır.

Denge -koordinasyon dersi tüm spor dallarının temelini oluşturmaktadır. Okul öncesi çocukların hem sportif hem de sosyal yönden gelişimlerini desteklemektedir. Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimi dikkatealınarak hazırlanmış özel bir eğitim programıdır.
Çeşitli egzersiz ve oyunlarla çocuğun sürat, denge, kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi motor becerilerinde mevcut durumunu, gelişim sürecini ve gelecek için yol haritasını belirler. Denge Koordinasyon eğitimi ayrıca özgüven, liderlik, karar verme gibi sosyal gelişimleri de destekler.

 

Koordinasyonu Etkileyen Faktörler

    Vücut ağırlığı,boy,zaman ayarlama,denge,reaksiyon zamanı,hareketin sürati,hareketin yeri ve uzaklığı, kassal fonksiyon yaş, kondisyonel yeteneklerin yetersizliği, katı teknikte hareke öğretimi ve sakatlıklar koordinasyonu etkileyen faktörlerdir.

Koordinasyonun Sınıflandırılması

   GENEL KOORDİNASYON: Bir kimsenin özel spor dalını göz önüne almadan değişim motor becerileri mantıklı ve uygun bir biçimde sergileme niteliğini kapsamaktadır.Çok yönlü gelişmekle birlikte her sporcu yeterli genel koordinasyon kazanmalıdır.

    ÖZEL KOORDİNASYON: Bir kimsenin belirli spor dallarındaki değişik motor becerileri çok çabuk,akıcı,ve sürekli sergileyebilme yeteneğini yansıtır.Bu açıdan özel koordinasyon motor becerileri özelliği ile yakından ilgilidir ve sporcuya yarışma ve antrenmanda etkin bir verim düzeyi için de beceriler kazandırır.