Mental Aritmetik

Mental Aritmetik programının ilk aşamasında öğrenciler abaküsle aritmetik işlemler yapmasını öğrenirler. Abaküsün kaldırıldığı sonraki aşamada öğrenciler ellerinin altında abaküs varmış gibi parmaklarını kıpırdatırken, zihinlerindeki abaküs imajını kullanmaktadırlar. Bu nedenle işlemler çok daha hızlı çözülmektedir. Menar Programının en üst aşaması ise artık öğrencinin parmaklarını kıpırdatmaya da gerek görmeden işlemleri zihinden yıldırım hızı ile çözdüğü aşamadır.

Mental Aritmetik; bilgisayar, hesap makinesi, kağıt,  kalem gibi hiç bir araç kullanılmaksızın, yalnızca insan zihninin gücü ile yapılan aritmetik işlem yöntemidir. Bu olağanüstü becerinin yanı sıra, asıl kazanç programın sağladığı, zeka ve bellek gelişimi, dikkat, odaklanma ve özgüvenin güçlenmesi gibi unsurlarla genel olarak yükselmiş bir zihin kapasitesidir.

Bilindiği gibi çocuklarda sıklıkla görülen bir alana odaklanamama, okuduğunu anlamama, matematikle barışamama sakarlık ve genel olarak öğrenme başarısızlığı durumu beynin sağ ve sol yarımkürelerini birlikte kullanamamaktan kaynaklanmaktadır. Abaküs Mental Aritmetik öğretisi tam bu noktada devreye girerek bu beyin bütünlüğünü sağlayabilmekte ve böylece çocuğun başarılı olmasına aracı olmaktadır. Bunun yanı sıra sağ ve sol beynin birlikte çalışmasıyla çocuk her alanda öğrenmeye açık hale gelmekte ve sosyalleşmeside gelişmektedir.

Mental Aritmetik, abaküsün zihinden dört işlem için kullanılmasına denir. Bu eğitim metodunda temel matematik olan toplama, çarpma, bölme ve çıkarma işlemleri için kullanılan abaküsle hesap yapabilme kabiliyeti kazandırılır. Sonrasında ise duyu, algı ve hafıza sayesinde beyni bir abaküs gibi kullanma konusunda eğitim verilir. İşte Abaküs ve Mental Aritmetik ile kast edilen budur. Bu yöntemle çocuğunuzun, hesaplama yeteneklerinin ne kadar çok geliştiğini görecek, cevaba ulaşma süresine inanamayacaksınız. Hatta hesap makinesinden daha hızlı hesap yapabildiğini göreceksiniz.