Orff Eğitimi

ÇOCUKLARA NE KAZANDIRIYOR?

Adını Avusturyalı besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff’ tan alan Orff Okul Öncesi Öğretisi, işitsel algıyı ve işitsel algı farklılıklarını geliştirmeye, bu algı farklılıklarını bedensel anlatım ve hareket biçimleriyle bütünleştirmeye ve kişilik oluşumunu bireyselliği bozmadan, grup içinde geliştirmeye yarayan bir öğretidir.

Amacı; çocuğun okuma yazma öğrenmeden önce çok önde olan işitme becerisinin, okuma yazma öğrendikten sonra görsel algının gerisinde kalmasını önlemek, dinleme ve algı becerisini birlikte geliştirmektir.”

“Bu eğitim çocuklarda yaratıcılığı geliştirdiği gibi, öğrenme kapasitelerini de artırıyor”                                                                                                                                      

PEDAGOJİK AÇIDAN ORFF YAKLAŞIMI

Offtae önemli olan nokta bireylerin kendini ifade edebilmeleri ve çalışmalar boyunca sosyal paylaşımlariçerisinde bulunabilmeleridir.

Orff yaklaşımı ile işlenen derslerdeki zenginliğin temeli herkesin kendi müzik ve hareket seviyesine uygun rolleri sunmasıdır. Bu sayede bireyin sosyal psikolojik gelişimine de katkı sağlanır.
Hareket aracılığıyla zaman ve mekanın keşfi, ses ve enstrümanlar aracılığıyla tınının keşfi, doğaçlama aracılığıyla formun keşfi, taklitten özgün yaratıya, parçadan bütüne, basitten karmaşığa ve bireyden topluluğa doğru bir ilerleyiş içerisinde deneyimlenir ve bu deneyim daima aktif katılımı gerektirir.

Orff Yaklaşımında konuşma dili ve hareketten gelişen ritim en önemli ögedir.  Orff yaklaşımında hareket kullanımı Eurhythmics’ den esinlenmiştir. Orff-Schulwerk’te öğrenciler hareket çalışmalarına ve danslarına basit ritmik enstrümanlar ilekendileri eşlik ederler.

Orff yaklaşımının başlıca amacı yaratıcılığı geliştirmek olduğu için doğaçlamaya çok önem verir. Çünkü doğaçlama ve yaratma çocuğun doğal davranışlarındandır. Süreç içerisinde kullanılan tüm müzikal kombinasyonların öğrenciler tarafından araştırılarak, keşfedilerek ve basit çalgılarla eşlik edilerek meydana getirilmesi önemli bir noktadır. Birey böylece kendini ifade edebilmek için çeşitli yollar arayışına girer bu durum da bireyin yaratıcılığının gelişmesi için önemlidir.

ORFF YAKLAŞIMIYLA MÜZİK VE HAREKET EĞİTİMİ ÇALIŞMALARIMIZIN KAZANIMLARI

 •   Müzik yoluyla yeni arkadaşlar edinir.
 •   Müzikli oyunlar oynar.
 •   Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.
 •   Kendi ismini ritmik olarak söyler.
 •   Sayışma ve tekerlemeleri ritim eşliği yaparak seslendirir.
 •   Kullandığı orff çalgılarının adlarını söyler.
 •   Ritim aletlerinin kullanım teknikleriyle tanışır, ritim aletleriyle eşlik oluşturur.
 •   Beden çalgılarından ve değişik araçlardan sesler elde eder.
 •   Ses oyunları yapar.
 •   Öğrendiği şarkıları birlikte, düzenli söyler.
 •   Gürültülü-müzikal, ince- kalın, uzun-kısa gibi ses özelliklerinin ayrımını yapar.
 •   Bildiği ezgilerin başlangıç ve bitiş bölümlerini sezer.
 •   Bildiği ezgilerdeki aynı ve farklı müzik cümlelerini dramatize ederek ya da dansı ile gösterir.
 •   Ezgi çalgıları ile basit, anlamlı müzik cümleleri yaratır. Beden perküsyonunu da katar.
 •   Seviyesine uygun tekerleme ve şarkıları ezgi çalgısı ile seslendirir.
 •   Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
 •   Dağarcığındaki şarkıları, sözlerinin anlamına ve müziğin yapısına uygun olarak bedensel devinimleriyle ifadelendirilerek seslendirir.
 •   Ritim çalgısı yaratır ve bu yarattığı ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.
 •   Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür.
 •   Hareket ve ritim aletleriyle koordineli çalışır.
 •   Nota değerlerini simgeler yoluyla öğrenir.
 •   Serbest zamanlarında şarkılar söyler, dinlediği şarkılara düzenli/ritmik vuruşlar yaparak eşlik eder, arkadaşlarıyla müzikli oyunlar oynar.
 •   Edindiği müzikal becerileri sergilemekten hoşlanır.