Öğrenme Merkezlerinde Oyun

Öğrenme merkezlerinde oyun;okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan program etkinliklerinin bir grubu olan çocuğun yaratıcılığını geliştirme, kendisini ifade etmesini sağlama,sorumluluk alma, karar verdiği bir işi tamamlama sabrını gösterme, paylaşma ve el becerilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir.

Çocuklar öğrenme merkezlerinde yaptığı etkinlikler sırasında kendi isteklerine ve ilgilerine göre çoğu zamanda kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yöneldikleri zaman yetişkin baskısı hissetmeden rahat ve özgür bir ortamda daha yaratıcı olurlar,denemelere girişirler ve buluşlarını serbestçe ortaya koyabilirler.

Bu şekilde çocuk bağımsız çalışma alışkanlığı kazanırken; öğretmen çocukları tanıma ve değerlendirme fırsatı bulur.

Yapılandırılmamış bir eğitim etkinliği olmasına rağmen çocuğun kendini ve ilgi alanlarını keşfetmesi ve özgürce ifade edebilmesini destekleyen bir eğitim sürecidir.

Öğrenme Merkezleri;

Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, dramatik oyun merkezi, blok merkezi, müzik merkezi, sanat merkezi, kitap merkezi, fen merkezi, yapılandırılmamış oyuncak merkezi gibi öğrenme merkezlerinden oluşmaktadır.