Satranç

SATRANÇ OYUNUNUN KAZANDIRDIĞI BECERİLER

Mavi Umut Eğitim Kurumları olarak satranç öğretiminde öğrencilerin kazanmasını istediğimiz davranışları 3 başlık altında topladığımız zaman;

1-Zihinsel Kazanımlar

Öğretilen kavramlar, tanımlar ile ilgili bilgiler zihinsel kazanımlara ait örneklerdir. Bilgi düzeyinde öğrenilen her şey zihinsel kazanımdır.

Örnek: Pat konumunu bilmek, mat konumlarını bilmek zihinsel bir kazanımdır.

2-Duyuşsal Kazanımlar

Satranç derslerinde satranç ile ilgili zihinsel kazanımlar yanında, onların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla duyuşsal davranışlar kazanmasına olanak sağlamalıyız. Bu yüzden hedefimiz eğitimde daha iyi  bir birey yetiştirmektir.

Bunun için öğrencilerin sadece bilgi ile donatılmaları yeterli olmaz. Öğrencilerin duygusal gelişmelerine de katkıda bulunmalıyız.

Satranç derslerinde :

 • Önce düşün sonra oyna.
 • Bu satranç derslerinde öğrencilere yaptığımız bir uyarıdır. Ama bunun hayata dönük bir mesaj olabileceğini de bilmeliyiz.
 • Piyonlar geri gitmez.
 • Satranç dersinde verdiğimiz bir bilgi, ancak içinde hayata dönük pek çok mesajı sakladığını da bilmeliyiz. 
 • Zamanı iyi kullan.
 • Satrançta sık kullandığımız bu uyarı sadece satranç için değil hayatın her alanı için geçerli bir uyarıdır.
 • Plan yap.
 • Öğrencilere yaptığımız bu uyarıda hayata yönelik önemli mesaj var.
 • Dokunulan taş oynanır.
 • Verilen sözün yerine getirilmesine yönelik bir uyarı var.

Biz bunu yapmasak bile bu mesaj oyunun yapısında zaten var. Istemesek te bu mesaj bir ölçüde alınacaktır.
 

3-Bedensel Kazanımlar

Satranç dersleri verilirken öğrencilere kazandırmamız gereken bedensel kazanımlar vardır. Burada amaç hem satranç kurallarına hem de centilmenliğe uygun davranışları kazandırmak olmalıdır.

Örnek:

 • Rok hamlesinin kurallara uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak. Önce şahın tutulması satranç kuralları açısından önemlidir.
 •  Saat kullanımını kurallara ve centilmenliğe uygun olarak yapılması davranışını kazandırmak.
 • Taş alışlarında centilmenliğe uygun davranmasını, piyon terfisinde ise centilmenliğe ve satranç kurallarına uygun davranışı kazandırmak.

Öğrenme duyu organlara sayesinde olur. Bu nedenle elden geldiğince fazla duyu organını etkin hale getirmek gerekir. Öğretim böylelikle etkili, verimli, başarılı ve kalıcı olmaktadır.