Değerlerimiz

Saygı, sevgi ve güven ortamında her bireyin geleceğini şekillendirmek ve öğrencilerimizin kendi mükemmeline ulaşmasına öncü olmak için çıktığımız eğitim yolculuğunda;

 

Değerlerimiz, 

 

 Anadiline ve birden fazla yabancı dile hâkim,

♦ İletişim becerisi güçlü,

♦ Analiz becerisine sahip, soyut düşünebilen,

♦ Ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş,

♦ Teknolojiyi etkin ve doğru kullanabilen,

♦ Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler'de bir üst eğitim kurumuna ve yapılan merkezi sınavlara tam olarak hazırlanmış,

 Sportif ve sanatsal faaliyetlerde kendi yeteneklerini keşfedebilmiş,

♦ Girişimciliği, araştırmayı ve liderliği öğrenmiş,

♦ Manevi gelişimini tamamlamış,

♦ Kendi yetenek ve kabiliyetlerine göre zamanında doğru yönlendirilmiş

 

bireyler yetiştirmektir.

 

Tüm paydaşlarımızla birlikte sürekli öğrenen ve gelişen bir anlayışla yola devam etmek en temel prensibimizdir.